De Ronde van de Rechtstaat #6“Omarm de samenleving! Over de rechtbank én de rechtsstaat van de toekomst”

Christa Wiertz, president van de Rechtbank Amsterdam, zet uiteen hoe er binnen de rechtspraak is gewerkt aan het ontwerpen van scenario’s voor de rechtspraak in het jaar 2030. Ze houdt een vurig pleidooi voor een nieuwsgierige en empathische rechterlijke macht. Verzorgt zo de inleiding tot de er op volgende praktijkverhalen over die nieuwsgierige en empathische rechtspraak.

Mounir El Maach is projectleider van de eerste wijkrechtbank, in de wijk Oost-Woensel, een experiment van de Rechtbank Oost-Brabant. Hij vertelt enthousiast hoe de rechtspraak in nauwe samenwerking met zowel ketenpartners als maatschappelijke organisaties en het bestuur de multiproblematiek van deze wijk probeert aan te pakken. Basisgedachte is dat de mens en niet de rechtspraak centraal staat bij de rechter. Hij stelt ook vast dat rechtspraak zich zichtbaar voor de mensen moet maken. Juist waar het vertrouwen in die rechtspraak minder vanzelfsprekend is.

De Amsterdamse rechter Marchien Terwee legt op een betrokken manier uit hoe in Amsterdam samenwerking met andere organisaties voor het optimale maatschappelijke resultaat kan zorgen. Stipt ook aan hoe langs elkaar heen werken de schuldproblematiek van iemand soms versterkt. En hoe faciliteren dat hulp direct hulp geboden kan worden ook de waardering voor de rechter versterkt.

Colette Kooijman is schuldhulpverlener. Zij vertelt hoe haar aanwezigheid bij een rechtszaak en het doorverwijzen door de rechtspraak – “gratis en vrijblijvend” – voor mensen met schulden vaak een prima oplossing kan bieden.

source