Hoe je jouw milieubeheer op een effectieve manier kunt beheren

[ad_1]

Milieubeheer. Dat klinkt lastig. En met een ambtelijke term als ‘ISO 14001’ wordt het ook niet duidelijker. Het is een milieumanagementsysteem, maar wat houdt dat precies in? Hoe kun je op een effectieve manier milieuvriendelijker aan de slag gaan? Een paar praktische tips om je milieubeheer op een eenvoudige manier aan te pakken.

Wat houdt ISO 14001 precies in?

Normen zijn altijd lastig uit te leggen. In Nederland hebben we een traditie ontwikkeld om alles in ambtelijke taal op te schrijven. Daarom een poging het in normale-mensentaal uit te leggen. Waar het op neer komt, is dat de ISO 14001 certificering bedrijven helpt om uit te vinden welke milieurisico’s ze veroorzaken met hun activiteiten. Vanuit die gedachte kijken ze naar oplossingen om de risico’s te beperken of zelfs te voorkomen.

Dat gebeurt met een zogenoemd ‘Milieumanagementsysteem’. Dat wordt gebruikt om een milieubeleid te ontwikkelen. Het systeem moet voldoen aan verschillende vereisten en wetten, zoals de Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit en Wet Bescherming Oppervlaktewater.

Bekijk ook:

Engelse speler geschort voor 10 jaar voor het gokken op eigen wedstrijd

Werken vanuit milieuperspectief

Bedrijven zouden met de ISO 14001 zichzelf altijd moeten afvragen: ‘Wat kan ik vandaag beter doen voor het milieu?’ We noemen dit weleens het ‘levenscyclus-perspectief’. Dat begint al bij de grondstof, vervolgens wordt er gedacht om de milieuaspecten bij de verwerking, bij de inkoop en bij de productie. Bedrijven die een stapje extra zetten, kunnen zelfs nadenken over een milieuvriendelijkere manier van verkoop en levering.

Op een gegeven moment wordt een product afgedankt. Wat er dan mee gebeurt, is even belangrijk als het gehele productieproces. Als ondernemer doe je er goed aan om je eindklant een mogelijkheid te bieden om de producten terug te brengen, zodat er weer grondstoffen uit gewonnen kunnen worden.

Grondstoffen terugwinnen

Grondstoffen terugwinnen is een mooi voorbeeld van hoe bedrijven de ISO 14001 kunnen inzetten om beter om te gaan met het milieu. In plaats van afgedankte producten te verbranden, kun je ze ook terugwinnen om er grondstoffen uit te halen. Die grondstoffen kunnen weer worden ingezet in het productieproces. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig voor de productie. Dit is een prima manier van circulair werken. Het is minder bewerkelijk dan nieuwe grondstoffen delven, het kost minder arbeid, is beter voor het milieu en uiteindelijk beter voor de portemonnee. Door grondstoffen terug te winnen, wint iedereen.

Bekijk ook:

De verschillende toepassingen van LED boarding bij voetbal

Veilig werken

Veilig werken is net zo belangrijk als milieuvriendelijk werken. Daarom werken steeds meer bedrijven met de Safety Culture Ladder. Dit is een hulpmiddel om het bewustzijn rondom risico’s op de werkvloer te vergroten. Bedrijven die hoog staan op de veiligheidsladder, kunnen een gunningsvoordeel genieten. Officieel is het geen onderdeel van de ISO 14001, maar wel de moeite waard om eens te bekijken.

[ad_2]

https://www.trending.nl/zakelijk/iso-14001-hoe-je-jouw-milieubeheer-op-een-effectieve-manier-kunt-beheren/