Kerkdienst | Ds. A.T. Huijser | Johannes 21 vers 18 en 19Predikatie over Johannes 21 vers 18 en 19. Gehouden door Ds. A.T. Huijser in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeet op 29 september 2022

18 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen gij jonger waart, gorddet gij uzelven, en wandeldet, alwaar gij wildet; maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken, en een ander zal u gorden, en brengen, waar gij niet wilt.

19 En dit zeide Hij, betekenende, met hoedanigen dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide Hij tot hem: Volg Mij.

“Jezus’ Woord over Petrus’ weg”
1. Een terugwijzing naar het verleden
2. Een heenwijzing naar de toekomst
3. Een aanwijzing voor het heden.

source